Equipamento Sala #1

 

15 metros cadrados

 

1 Batería completa Ludwig Breakbeats

 

1 Amplificador guitarra Fender Champion, 100w 2x12

 

1 Amplificador baixo Ashdown AAA Vintage 12, 75 W

 

1 Mesa con efectos modelo BMX 12F, 4 entradas XLR, 4 de líña e 2 estéreos

 

2 Ca¡xas autoamplificadas Beringuer-Mackie

 

2 Micrófonos Shure

 

1 Soporte para teclados de dobre estribo

 

2 Taburetes

 

2 Sillas

 

2 Atriles

 

O local conta con aseo adaptado para persoas con discapacidade

 
 
Reserva esta sala